Слобожанські мистецькі студії [Текст] : науковий журнал. Випуск 1 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: І. Л. Бермес, А. Ю. Єрьоменко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 35 с.