Природничі науки : збірник наукових праць. Вип. 9 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя] – Суми : Вид-во Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 2012. – 275 с.