Природничі науки : збірник наукових праць. Вип. 11 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [за ред. А. П. Вакала] – Суми : Вид-во Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 2014. – 128 с.