Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є.О.Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 90 с.