Природничі науки [Текст] = prirodnici nauki : збірник наукових праць. Вип. 13 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; ред. кол.: В. І. Шейко (гол. ред.), А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 138 с.