Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 1 (85) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 294 с.