Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 6 (110) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 425 с.