Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 3–4 (97–98) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, А. О. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 318 с.