Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 10 (94) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. А. Біда, Ю. А. Заболотната ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 385 с.