Педагогічні науки : Збірник наукових праць. Ч. 3 / Редкол.: М.О.Лазарєв, А.В.Іванченко, В.І.Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка. – 2007. – 352с.