Педагогічні науки : Збірник наукових праць. [Ч. 2] / Ред. кол.: А.А.Сбруєва, М.О.Лазарєв, В.І.Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 412с.