Педагогічні науки : Збірник наукових праць. Ч. 1 / Ред. кол.: М.О.Лазарєв, А.В.Іванченко, В.І.Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 320с.