Педагогічні науки : Зб. наук. праць. / Редкол.: М.О.Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 560 с.