Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 8 (72) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 316 с.