Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 6 (70) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; головний ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 70 с.