Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 4 (68) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 280 с.