Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. № 5(69) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 350 с.