Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. № 10(74) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 248 с.