Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. № 8 (34) / [ред. кол.: А.А.Сбруєва, М.О.Лазарєв, О.В. Михайліченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 416 с.