Педагогічні науки : Профільна освіта : збірник наукових праць. [Ч. 3] / [ред. кол.: А.А.Сбруєва, М.О.Лазарєв, В.І.Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 346 с.