Освіта. Інноватика. Практика [Текст] : науковий журнал. Вип. 2 (3) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редакційна рада: О. В. Семеніхіна (гол. ред.) З. Бак, М. П. Вовк [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – 88 с.