Освіта. Інноватика. Практика [Текст] : науковий журнал. Том 11, № 8 / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – 98 с.