Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : збірник наукових праць. Т. 2, вип. 3 : Географічні науки / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: А. О. Корнус, О. М. Король, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 93 с.