Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : збірник наукових праць. Т. 2, вип. 2 : Географічні науки / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 207 с.