Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : [збірник наукових праць]. Вип. 5 : Географічні науки / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 151 с.