Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : [збірник наукових праць]. Вип. 3 : Географічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 263 с.