Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : збірник наукових праць. Вип. 1 : Географічні науки / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – 165 с.