Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал. Вип. 9 : Географічні науки / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 256 с.