Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : збірник наукових праць : науковий журнал. Вип. 8 : Географічні науки / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін, та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 221 с.