Історичні науки : збірник наукових праць Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С.Макаренка / [ред. кол.: І.П.Мозговий, М.С.Бур’ян, О.Б.Дьомін та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2006. – 200 с.