Історичні науки : Збірник наукових праць / Ред. кол.: І.П.Мозговий, М.С.Бур’ян, О.Б.Дьомін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 192с.