Історичні науки : збірник наукових праць / [ред. кол.: А.І.Кудренко, М.С.Бур’ян, О.Б.Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 200 с.