Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4(14) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Фізико-математичний факультет ; редкол.: О. В. Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – 354 с.