Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 3 (6). –- Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 132 с.