Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 2 (5). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 93 с.