Фізико-математична освіта : науковий журнал. №2 (3). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 80 с.