Фізико-математична освіта : науковий журнал. №1 (2). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 62 с.