Фізико-математична освіта : науковий журнал. №1 (1). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – 66 с.