Філософські науки : Збірник наукових праць / МОН України; Ред. кол.: В.М.Вандишев, М.О.Качуровський, Н.В.Кочубей та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 224с.