Філософія науки: традиції та інновації [Текст] : науковий журнал. № 1 (19) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. М. Ведмедєв, В. С. Бугрій, І. О. Снегірьов та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 184 с.