Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал. № 1-2 (13/14) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 184 с.