Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал. № 1 (11) / [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 168 с.