Філософія науки : традиції та інновації : науковий журнал / [ред. кол.: Н.В.Кочубей, В.А.Косяк, Є.О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2014. – № 2 (10). – 183 с.