Філологічні науки : Збірник наукових праць / [Ред. кол.: В.В.Герман, П.І.Білоусенко, Ю.А.Зацний та ін.] . – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 352 с.