Філологічні науки : Збірник наукових праць / [Ред. кол.: Л.М.Горболіс, В.В.Герман, П.І.Білоусенко та ін.] . – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 440 с.