Філологічні науки: Синхронічний та діахронічний аспекти : Збірник наукових праць. / За заг. ред. Л.М. Горболіс; [Ред. кол.: Л.М. Горболіс, В.В. Герман, К.М. Грамма та ін.] . – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 323 с.