Філологічні науки = Синхронічний та діахронічний аспекти : Збірник наукових праць. Вип.2 / [Ред. кол.: Л.М.Горболіс, В.В.Герман, К.М.Грамма та ін.] . – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 192 с.