Актуальні питання природничо-математичної освіти [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 2 (18) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [голова редкол. Н. А. Тарасенкова ; редкол.: І. А. Акуленко, К. В. Власенко, М. Гарнер, та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2021. – 169 с.