Актуальні питання мистецької освіти та виховання [Текст] : наукове видання. Вип. 2 (12) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – 270 с.