Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць. Т. 1 / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 320 с.